Categorienavigatie

Contentverzamelaar

Hoedanigheid

 

Hoedanigheidsomschrijving

De dekking wordt bepaald door de omschrijving van de hoedanigheid. Zorg er daarom voor dat de hoedanigheid zo goed mogelijk overeen komt met uw werkelijke werkzaamheden.

De hoedanigheid: Zelfstandige beroepsbeoefenaren of entiteiten die zich bezig houden met organisatie advies en interim management.  


Uitbreiding hoedanigheid

De mogelijkheid bestaat om de hoedanigheid verder uit te breiden. Mocht u aanvullende of afwijkende werkzaamheden uitvoeren en u wenst deze werkzaamheden onder de dekking te laten vallen, dan is het verstandig om hiervan melding te maken.

U kunt bijvoorbeeld werkzaamheden als training, procesbegeleiding, supervisie en/of counceling uitvoeren. Maar het is ook mogelijk om andere activiteiten als hoedanigheid op het polisblad te laten opnemen.

Werkzaamheden die niet onder de genoemde hoedanigheid geschaard worden, zijn niet verzekerd. Uitbreiding van de hoedanigheid is mogelijk, soms zelfs zonder meerpremie. Neem contact met ons op voor meer informatie.